Žena 32 – 18.11.2021 20:59

Jsem
Žena

Věk
32

Celkový cholestelor
6.52

Tiglyceridy
0.42

HDL-cholesterol
2.24

LDL-cholesterolů type=
4.09

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Vasosan 1 sáček denně

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
U dědy (otec mého otce) byl diagnostikován infarkt myokardu před 55 rokem věku.

email
pavlaopavova@email.cz