Žena 31 – 18.10.2019 14:43

Jsem
Žena

Věk
31

Celkový cholestelor
6,7

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Poznámka

email