Žena 30 – 1.10.2019 13:06

Jsem
Žena

Věk
30

Celkový cholestelor
6,74

Tiglyceridy
1,31

HDL-cholesterol
5,04

LDL-cholesterolů type=
4,55

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
marusinkaaa@seznam.cz