Žena 28 – 11.11.2019 20:47

Jsem
Žena

Věk
28

Celkový cholestelor
8,8

Tiglyceridy
0,62

HDL-cholesterol
1,69

LDL-cholesterolů type=
6,83

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
lucie.poky.pokorna@gmail.com