Žena 27 – 26.11.2018 18:21

Jsem
Žena

Věk
27

Celkový cholestelor
6,7

Tiglyceridy
1,72

HDL-cholesterol
1,82

LDL-cholesterolů type=
4,88

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Zatím žádný

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka