Žena 26 – 19.1.2021 16:45

Jsem
Žena

Věk
26

Celkový cholestelor
5,74

Tiglyceridy
0,61

HDL-cholesterol
1,64

LDL-cholesterolů type=
3,83

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
V generaci mojí babičky z matčiny strany se vyskytují infarkty. Zvýšený cholesterol máme v rodině z této strany všichni, i ti, kteří netrpí nadváhou ani obezitou. Mně byl vysoký cholesterol naměřen poprvé ve 3 letech a nikdy se mi jej nepodařilo vrátit do normy. Mám Leidenskou mutaci (het) a perzistující foramen ovale, proto si chci dávat na své zdraví pozor a znát případná rizika.

email
natalie-polakova@seznam.cz