Žena 24 – 12.3.2019 09:07

Jsem
Žena

Věk
24

Celkový cholestelor
6,95

Tiglyceridy
0,67

HDL-cholesterol
2,0

LDL-cholesterolů type=
4,27

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Hodnoty Chol mírně zvýšené již před 3 lety.

email
michaelagorcikova@gmail.com