Žena 23 – 12.4.2022 20:03

Jsem
Žena

Věk
23

Celkový cholestelor
6,98

Tiglyceridy
0,75

HDL-cholesterol
2,32

LDL-cholesterolů type=
3,99

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
niki.veresova@seznam.cz