Žena 1964 – 19.5.2019 20:42

Jsem
Žena

Věk
1964

Celkový cholestelor
8

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
4.98

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Tulip 40

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
bobessi1964@seznam.cz