Žena 19 – 3.2.2022 14:05

Jsem
Žena

Věk
19

Celkový cholestelor
6,8

Tiglyceridy
1,4

HDL-cholesterol
2,03

LDL-cholesterolů type=
4,64

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
cobulkova@seznam.cz