Žena 18 – 2.1.2023 16:50

Jsem
Žena

Věk
18

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Poznámka

email
shootbeatrecords@gmail.com