Muž 85 – 31.12.2022 20:43

Jsem
Muž

Věk
85

Celkový cholestelor
4,11

Tiglyceridy
1,34

HDL-cholesterol
1,77

LDL-cholesterolů type=
2,16

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Tulip 10mg ob den

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
kcharvat@volny.cz