Muž 82 – 1.7.2020 19:27

Jsem
Muž

Věk
82

Celkový cholestelor
7,03

Tiglyceridy
0,97

HDL-cholesterol
2,29

LDL-cholesterolů type=
4,32

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
ano, matka – mozk. příhoda

email
pro.podnik@seznam.cz