Muž 80 – 12.1.2021 10:52

Jsem
Muž

Věk
80

Celkový cholestelor
6

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

ischem. choroba dolních končetin
Ano

Poznámka

email
domecek1940@seznam.cz