Muž 78 – 1.1.2023 12:28

Jsem
Muž

Věk
78

Celkový cholestelor
4,9+

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,98

LDL-cholesterolů type=
2,32

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
vchvatal@post.cz