Muž 76 – 9.11.2018 07:39

Jsem
Muž

Věk
76

Celkový cholestelor
4,66

Tiglyceridy
1,40

HDL-cholesterol
1,05

LDL-cholesterolů type=
2,97

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
atoris 20 0-0-1

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ano

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
nejsem si jist celkovým cholesterolem, Opisuji z lékařské zprávy a jsem bez lékařského vzdělání.