Muž 74 – 6.10.2020 07:58

Jsem
Muž

Věk
74

Celkový cholestelor
3,8

Tiglyceridy
2,27

HDL-cholesterol
1,05

LDL-cholesterolů type=
2,26

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Corvapro 10mg 1-0-0

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
ne

email
isinf@centrum.cz