Muž 72 – 6.1.2023 07:09

Jsem
Muž

Věk
72

Celkový cholestelor
4,27

Tiglyceridy
1,19

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
bilek.b@seznam.cz