Muž 71 – 29.9.2019 18:26

Jsem
Muž

Věk
71

Celkový cholestelor
6,07

Tiglyceridy
1,21

HDL-cholesterol
1,35

LDL-cholesterolů type=
3,84

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Sortis 10 mg / den

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Mozková mrtvice
Ano

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
szwedat@volny.cz