Muž 71 – 14.12.2021 20:18

Jsem
Muž

Věk
71

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
6

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Předčasné infarkty před 65. věkem

email
anton.wagner@ymail.com