Muž 7 – 8.8.2022 22:16

Jsem
Muž

Věk
7

Celkový cholestelor
5,3

Tiglyceridy
0.71

HDL-cholesterol
1,71

LDL-cholesterolů type=
3,3

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Dědeček (otec matky) zemřel na IM v jeho 44 letech. Matka má DG FH gen testy a léčí se statiny.

email
m.sucha@volny.cz