Muž 69 – 26.5.2020 09:13

Jsem
Muž

Věk
69

Celkový cholestelor
7,76

Tiglyceridy
2,48

HDL-cholesterol
1,63

LDL-cholesterolů type=
5,59

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
oldadolezel@email.cz