Muž 68 – 12.11.2019 09:00

Jsem
Muž

Věk
68

Celkový cholestelor
6,5

Tiglyceridy
1,54

HDL-cholesterol
1,48

LDL-cholesterolů type=
5,52

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Poznámka
stp.flebotromboze v.axil.1.dx. 7/04
mutace HTHFR pozitivní heterozygot
struma polznodosa dle sono auf.,6/18 stac.

email
oldadolezel@email.cz