Muž 67 – 3.11.2021 19:52

Jsem
Muž

Věk
67

Celkový cholestelor
6,37

Tiglyceridy
1,84

HDL-cholesterol
5,21

LDL-cholesterolů type=
4,96

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Nevyskytovaly.

email
svoboda.ant@seznam.cz