Muž 65 – 6.4.2019 05:42

Jsem
Muž

Věk
65

Celkový cholestelor
4,35

Tiglyceridy
1,31

HDL-cholesterol
0,96

LDL-cholesterolů type=
2,98

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Otec zemrel v 58 letech na infarkt myokardu

email
stehliktomas@msn.com