Muž 65 – 5.8.2020 09:54

Jsem
Muž

Věk
65

Celkový cholestelor
6,51

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,54

LDL-cholesterolů type=
4,85

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
vratnyv@seznam.cz