Muž 63 – 5.11.2020 22:05

Jsem
Muž

Věk
63

Celkový cholestelor
7,01

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,55

LDL-cholesterolů type=
5,12

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosucard 10mg 1/2-0-0

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Otec zemřel ve věku 69 po úraze hlavy, jinak byl zdráv, matka v 66 –1.infark a pak v roce 2019 2.infarkt
zemřela.

email
j.laurencik@post.cz