Muž 63 – 29.1.2020 17:23

Jsem
Muž

Věk
63

Celkový cholestelor
6,2

Tiglyceridy
1,04

HDL-cholesterol
1,38

LDL-cholesterolů type=
4,3

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
mozková mrtvice u otce v 78 letech, matka neměla srdečně cévní onemocnění

email
audika@seznam.cz