Muž 61 – 24.7.2020 20:00

Jsem
Muž

Věk
61

Celkový cholestelor
3,14

Tiglyceridy
0,91

HDL-cholesterol
1,31

LDL-cholesterolů type=
1,43

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Atorvastatin 40mg + Ezetrol 10mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ano

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ano

Poznámka
V rodině se žádná cévní příhoda nevyskytla. Rodiče zemřeli stářím kolem 85 roku života. Léky užívali až ve starším věku (asi 70-75 let). Matka měla xantelasmata víček už kllem 50-tilet. Sourozenci se nemají žádné kardiovaskulární onemocnění.
Já měl dlouhodobě vyšší cholesterol kolem 6,4, ale žádné kardiovaskulární potíže, ani hypertenzi, takže jsem se s ničím neléčil, žádné léky jsem neužíval. 25.11.2019 jsem absolvoval koronarografii pro mírný tlak na hrudi. Výsledkem vyšetření bylo 90% ucpání v kmeni a následný trojnásobní bypass.

email
liska.vlado@seznam.cz