Muž 59 – 13.2.2021 18:09

Jsem
Muž

Věk
59

Celkový cholestelor
5,2

Tiglyceridy
0,80

HDL-cholesterol
1,35

LDL-cholesterolů type=
3,23

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ano

Poznámka

email
milcovaj@seznam.cz