Muž 59 – 13.12.2020 19:03

Jsem
Muž

Věk
59

Celkový cholestelor
5,2

Tiglyceridy
0,80

HDL-cholesterol
1,35

LDL-cholesterolů type=
3,23

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Sortis 10 mg denně – začínám

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ano

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Dle CT vyšetření mám sklerotické změny na ACS !!! – náhodný nález. Rodinná zátěž – otec IM 65 let, jeho bratr ICHS DK

email
milcovaj@seznam.cz