Muž 58 – 3.9.2020 06:36

Jsem
Muž

Věk
58

Celkový cholestelor
9,98

Tiglyceridy
1,75

HDL-cholesterol
1,41

LDL-cholesterolů type=
7,77

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Ezetrol, Rosumop 40mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Bratr zemřel v 57 letech na srdeční infarkt, matka se léčí na vysoký cholesterol

email
rachme@seznam.cz