Muž 56 – 5.12.2018 08:32

Jsem
Muž

Věk
56

Celkový cholestelor
6,41

Tiglyceridy
1,39

HDL-cholesterol
2,45

LDL-cholesterolů type=
3,56

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
matka podobně zvýšené hodnoty

email
daanka.mitvalska@seznam.cz