Muž 54 – 17.5.2020 17:36

Jsem
Muž

Věk
54

Celkový cholestelor
5,88

Tiglyceridy
2,06

HDL-cholesterol
1,66

LDL-cholesterolů type=
3,55

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
amedo 20

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
pertoldi@seznam.cz