Muž 53 – 22.3.2019 16:19

Jsem
Muž

Věk
53

Celkový cholestelor
7,43

Tiglyceridy
1,25

HDL-cholesterol
1,16

LDL-cholesterolů type=
5,62

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
jiri.grossmann@yahoo.com