Muž 53 – 14.4.2021 10:24

Jsem
Muž

Věk
53

Celkový cholestelor
8,53

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,7

LDL-cholesterolů type=
6,15

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Žádné

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Nevím kde najít hodnotu Triglyceridů. Děkuji VP

email
plika@email.cz