Muž 52 – 26.1.2019 18:01

Jsem
Muž

Věk
52

Celkový cholestelor
7.07

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
4,67

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
dragen44@gmail.com