Muž 52 – 14.11.2022 20:52

Jsem
Muž

Věk
52

Celkový cholestelor
5.53

Tiglyceridy
1.15

HDL-cholesterol
1.33

LDL-cholesterolů type=
3.68

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
4f@seznam.cz