Muž 51 – 11.12.2018 09:54

Jsem
Muž

Věk
51

Celkový cholestelor
11

Tiglyceridy
4,93

HDL-cholesterol
1,6

LDL-cholesterolů type=
7,5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
SORTIS 40

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ano

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
info@sunfit.cz