Muž 50 – 21.2.2022 08:54

Jsem
Muž

Věk
50

Celkový cholestelor
7,5

Tiglyceridy
2

HDL-cholesterol
1,5

LDL-cholesterolů type=
4,5

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
rusovastatin 30mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
tomas@petrometal.cz