Muž 48 – 8.12.2022 11:33

Jsem
Muž

Věk
48

Celkový cholestelor
7.26

Tiglyceridy
5.65 po jídle

HDL-cholesterol
1.29

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
martinkoukal@centrum.cz