Muž 48 – 2.11.2021 07:48

Jsem
Muž

Věk
48

Celkový cholestelor
7,54

Tiglyceridy
0,92

HDL-cholesterol
1,52

LDL-cholesterolů type=
5,39

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Nejsem si jistý

email
jan.peterka@me.com