Muž 47 – 9.10.2022 18:25

Jsem
Muž

Věk
47

Celkový cholestelor
5,92

Tiglyceridy
1,62

HDL-cholesterol
1,43

LDL-cholesterolů type=
4,39

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Poznámka
0

email
petr.kriz@tbaplast.cz