Muž 47 – 11.1.2019 09:08

Jsem
Muž

Věk
47

Celkový cholestelor
6,93

Tiglyceridy
1,34

HDL-cholesterol
1,75

LDL-cholesterolů type=
4,58

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
hoblina5@volny.cz