Muž 46 – 31.1.2020 19:18

Jsem
Muž

Věk
46

Celkový cholestelor
9,58

Tiglyceridy
2,25

HDL-cholesterol
1,67

LDL-cholesterolů type=
6,8

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
dzemal@pobox.sk