Muž 46 – 23.11.2019 19:49

Jsem
Muž

Věk
46

Celkový cholestelor
4,3

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,18

LDL-cholesterolů type=
2,94

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Sortis 80

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ano

Srdeční infarkt
Ano

Srdeční bypass
Ano

Poznámka

email
evavrusa@seznam.cz