Muž 46 – 14.6.2019 08:23

Jsem
Muž

Věk
46

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
8

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
rosucard 40mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
svrgy@post.cz