Muž 45 – 20.1.2023 07:59

Jsem
Muž

Věk
45

Celkový cholestelor
6,04

Tiglyceridy
2,2

HDL-cholesterol
1,04

LDL-cholesterolů type=
4,45

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
jabil@centrum.cz