Muž 44 – 31.12.2021 21:45

Jsem
Muž

Věk
44

Celkový cholestelor
8,10

Tiglyceridy
1

HDL-cholesterol
1,70

LDL-cholesterolů type=
5,25

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Atoris 10 mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
pokorr@seznam.cz