Muž 44 – 28.11.2021 09:44

Jsem
Muž

Věk
44

Celkový cholestelor
6

Tiglyceridy
0,7

HDL-cholesterol
1,7

LDL-cholesterolů type=
4,34

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
martin.krocek@email.cz